Vervolg ‘Zang pur Sang’

Het concert werd om 14.00 uur officieel geopend door Paul Telders, overall presentator en voorzitter van het organiserende koor.

De muzikale opening werd verzorgd door kinderkoor Sound of Joy, bestaande uit 15 meiden zittend in groep 4 tot en met 8 van de basisschool. Onder muzikale leiding van dirigent Inge Albers wist Sound of Joy het publiek direct te vermaken met zes leuke liedjes en een amusante presentatie. Alle liedjes werden uit het hoofd gezongen, zelfs de twee Afrikaanse liedjes die de kinderen speciaal voor Zang pur Sang hadden ingestudeerd. Het publiek waardeerde de muzikale bijdrage van Sound of Joy met een warm applaus.

Daarna was het de beurt aan het Deurnes Mannenkoor; een koor dat onder de bezielende muzikale leiding van dirigent Fred Weijers is uitgegroeid  tot een van de beste koren van Nederland.

Dit koor bracht een gevarieerd repertoire met tien meerstemmige a capella liederen in diverse talen, uitgevoerd met een verfijnd afgestemde dyna-miek. Vooral de Medley van Queen hits in een arrangement van dirigent Fred Weijers, en het laatste lied “De Spijskaart” viel bij het publiek zeer in de smaak. De bijdrage van het Deurnes Mannenkoor aan Zang pur Sang mag in alles bijzonder worden genoemd. Dat geldt niet alleen voor de kwaliteit van het koor maar ook de flexibiliteit. Het Deurnes Mannenkoor had namelijk eerder op de zondag al in de kapel van het Elkerliek ziekenhuis Helmond een première achter de rug van ” Missa 3 Vocum Aqualium” van William Byrd.

Na de pauze werd het publiek muzikaal verrast door Volkszanggroep Laúla. Deze zes stemmige vrouwenzang-groep verzorgde een optreden met zeer bijzon-dere melodieën van meerstemmige Afrikaanse, Pygmeeën polyfonie, Bul-gaarse, Keltische en Lamzalige muziek. Volkszanggroep Laúla wist met haar uitdagende zangpartijen de handen van het publiek op elkaar te krijgen.

Zang pur Sang werd muzikaal beëindigd met een optreden van het organiserende koor. Onder muzikale leiding van dirigent Celinda Scheepers werd het publiek meegenomen op een muzikale reis rond de wereld. Makandra bracht voor een enthousiast publiek een gevarieerd programma met meerstem-mige melodieën uit diverse culturen, deels begeleid door gitaren, percussie en fluit. Het optreden van Makandra werd feestelijk beëindigd met “Ala Presi”, een bekend Surinaams kinderliedje waarmee het organiserende koor, begeleid door Kazoo’s en percussie, afscheid nam van het publiek.

Makandra Wereldmuziekkoor Deurne kan terugzien op een zeer geslaagd concert waarbij de bijna 300 beschikbare stoelen in de grote zaal van SCC Draai tot bijna tot de laatste stoel bezet waren.