Welkom

Bedankt! In oktober van dit jaar hebben  116 mensen hun stem gegeven
aan ons koor. Dat leverde ons via de Raboclubkas-campagne een cheque
op ter waarde van 435 euro. Hartelijk dank voor dit fijne steuntje in de rug!

Op maandagavond 28 november verzorgen wij ons jaarlijks optreden
in Zorgcentrum De Nieuwenhof te Deurne. Via de Agenda (Concerten)
vindt u alle gegevens.

Verslagen van onze vorige optredens, waaronder dat bij Carat in Helmond,
vindt u via Concertverslag (Concerten).