Informatie

Makandra Wereldmuziekkoor Deurne

 Ontstaan van het koor

Makandra Wereldmuziekkoor Deurne is een gemengd koor, verdeeld in vier zangpartijen waaronder een sopraan-, alt-, tenor- en baspartij. Het koor houdt zich bezig met het a capella zingen van meerstemmige wereldmuziek of zang met begeleiding van instrumenten.

De eerste repetitie vond plaats op woensdagavond 13 januari 1999. Sinds 28 maart 2001 is Makandra als vereniging ingeschreven bij de KVK onder nummer 17134303. Makandra heeft zich vanaf de oprichting ontwikkeld tot een vaste muzikale waarde binnen Deurne. Hieraan hebben in het bijzonder drie dirigenten een belangrijke bijdrage geleverd waaronder: Jonneke Reeser, Carolien van der Hulst en Celinda Scheepers. De invloed van elk afzonderlijk heeft geresulteerd in een fraai en gevarieerd repertoire. Jonneke Reeser, de eerste dirigent van Makandra, stond voor het koor vanaf de oprichting tot begin 2004. Na enkele dirigent- en ledenwisselingen nam Carolien van der Hulst in 2005 tot eind 2009 de muzikale leiding voor haar rekening. Sinds januari 2010 is Celinda Scheepers aangesteld als vaste dirigent van het koor maar deze heeft in december 2022 het koor verlaten. Vanaf februari 2023 hebben we Thijs Hannen als artistiek leider van het koor.

Makandra bestaat uit een dertigtal leden, die het prettig vindt om met elkaar te zingen. De maximale bezetting is vastgesteld op 50 koorleden. Met name voor de tenor- en baspartij is er momenteel nog ruimte voor nieuwe enthousiaste koorleden.

 

Makandra streeft jaarlijks naar het verzorgen van een viertal optredens. Indien mogelijk organiseert Makandra om de twee jaar een eigen concert, eventueel in samenwerking met andere koren en/of organisaties.